down_us w Wadowicach!

Stowarzyszenie GRAAL w porozumieniu z Wadowickim Centrum Kultury zaprasza do bezpłatnego udziału w projekcie down_us współfinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W ramach projektu zapraszamy na: